четвер, 10 липня 2014 р.

Щодо оплати праці охоронників

Згідно із статтею 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата забезпечується лише тарифною частиною, отже мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі є мінімальною годинною ставкою працівника, який виконує просту, некваліфіковану працю.
Розмір тарифних ставок (окладів) працівників встановлюється в колективному договорі або іншому локальному акті підприємства з урахуванням статті 6 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої має бути забезпечена диференціація розмірів заробітної плати залежно від складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. При цьому, тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

Слід враховувати, якщо представники сторін (через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали участь у підписанні галузевої угоди (або згодом приєдналися до неї), то норми цієї угоди є обов`язковими під час укладення колективного договору.
При встановленні заробітної плати працівника необхідно враховувати, що до державних гарантій в оплаті праці, які є обов`язковими для застосування всіма суб`єктами господарювання, відносяться підвищена оплата праці у нічний, надурочний час, за роботу у святкові та неробочі дні, у шкідливих умовах праці.
Так, відповідно до статті 108 КзпП України робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективними договорами, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку).
Оплата за роботу у святкові та неробочі дні відповідно до норм статті 107 КзпП України працівниками, праця яких оплачується за годинними ставками, провадиться у розмірі подвійної годинної ставки.
Оплата у зазначених розмірах провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий або неробочий день.
Відповідно до статті 106 КзпП України робота в надурочний час повинна бути компенсована тільки в грошовій формі.
При почасовій оплаті праці робота у надурочний час оплачується у подвійному розмірі часової ставки.
Враховуючи відповідальність, рівень знань, умінь та навичок необхідних для якісного виконання службових обов`язків охоронника, ця професія належить до кваліфікованих робітників та передбачає обов`язкову спеціальну підготовку.
Виходячи з вищевикладеного, у випадку проведення цілодобової охорони об`єктів, розмір заробітної плати охоронника має включати тарифну ставку (оклад), встановлену в розмірі, що перевищує мінімальну заробітну плату, доплату за роботу у нічний час, а у випадку, залучення до роботи у святкові дні чи неробочі дні, підвищену оплату згідно зі статтею 107 КзпП України та інші виплат передбачені колективним договором або положенням про оплату праці.

Головний державний інспектор праці ТДІзПП
у Закарпатській області
Н.І.Цапулич

Немає коментарів:

Дописати коментар