пʼятниця, 18 липня 2014 р.

Закарпатська Інспекція праці на захисті трудових прав громадян

Право на працю є невід’ємним правом кожної людини без якого неможливо уявити її існування як у фізичному, так і в соціальному плані. Насамперед воно означає свободу праці, а також право на вільний вибір професії.
Зміст цього права закріплений у положеннях статті 43 Конституції України та Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, і полягає у можливості заробляти собі на життя працею, яку людина сама обирає чи на яку погоджується.

Крім права на працю, статтями 4, 7, 23 та 24 Загальної декларації прав людини, закріплено: право на рівну оплату за рівну працю без будь-якої дискримінації; право на захист від безробіття; право на справедливі та сприятливі умови праці; право на справедливу і задовільну винагороду, що забезпечує гідне існування людини для неї самої та її родини і яке при необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення; право створювати професійні спілки і входити до них для захисту своїх інтересів; право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня і на оплачувану періодичну відпустку.
Слід зазначити, що важливою у забезпеченні вищевказаних трудових прав громадян є роль держави, яка має здійснити усі можливі заходи щодо їх захисту та реалізації.
В Україні завдання щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням роботодавцями трудового законодавства, покладено на Державну інспекцію України з питань праці та її територіальні органи
У разі виявлення в ході перевірок порушень законодавства про працю, державні інспектори праці видають в установленому порядку обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень, складають адміністративні протоколи, які скеровують на розгляд до суду, вносять на адресу власників або уповноважених ними органів, пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень відносно осіб винних у порушеннях трудового законодавства, крім того, у випадках виявлення ознак злочинів надсилають матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних посадових осіб до кримінальної відповідальності.
Окрім контролюючих функцій, службові особи Територіальної державної інспекції з питань праці у Закарпатській області здійснюють консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань додержання законодавства про працю.
Зокрема, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, державними інспекторами праці з 9 по 14 грудня цього року з працівниками підприємств, установ та організацій, розташованих на території Закарпатської області, проведено ряд лекцій з питань реалізації і захисту їх трудових прав, на яких усі присутні мали змогу задати запитання що їх цікавили і отримати кваліфіковану відповідь фахівців інспекції праці.

Головний спеціаліст ТДІзПП
у Закарпатській області
В.Фека

Немає коментарів:

Дописати коментар