пʼятниця, 27 червня 2014 р.

Територіальна державна інспекція з питань праці інформує

У відповідності до ст.18 Закону України „ Про відпустки ” після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Під час знаходження жінки у відпустці по догляду за дитиною за її бажанням вона може працювати на умовах неповного робочого часу ( ч.8 ст.179 КЗпП України). При цьому за нею зберігається право на отримання допомоги по догляду за дитиною.

Територіальна державна інспекція з питань праці консультує

Працівникам, допущеним до вступних екзаменів у вищі і середні спеціальні навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати такої тривалості:
1) для тих, хто вступає до вищих навчальних закладів - 15 календарних днів;
2) для тих, хто вступає до вищих середніх спеціальних навчальних закладів 10 календарних днів;
У ці строки не зараховується час, необхідний для проїзду навчального закладу і назад.

четвер, 26 червня 2014 р.

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області роз`яснює

що у випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про вiдпустки", працiвнику за його бажанням надається в обов`язковому порядку вiдпустка без збереження заробiтної плати.
За сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може надаватися вiдпустка без збереження заробiтної плати на термiн, обумовлений угодою мiж працiвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бiльше 15 календарних днiв на рiк.

Головний державний інспектор праці ТДІзПП
у Закарпатській області
Н.І.Цапулич

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області роз`яснює

що запровадження, замiна i перегляд норм працi провадиться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспiлковим комiтетом.
Власник або уповноважений ним орган повинен роз`яснити працiвникам причини перегляду норм працi, а також умови, за яких мають застосовуватися новi норми.
Про запровадження нових i змiну чинних норм працi власник або уповноважений ним орган повiдомляє працiвникiв не пiзнiш як за один мiсяць до запровадження.

Головний державний інспектор праці ТДІзПП
у Закарпатській області
Н.І.Цапулич

середа, 25 червня 2014 р.

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області консультує

Керівники підприємств, установ і організацій можуть надавати без шкоди для виробничої діяльності працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх і заочних школах, за їх бажанням, у період навчального року один-два вільних від роботи дні на тиждень, без збереження заробітної плати.
При наданні працівникам, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічних відпусток власник зобов`язаний приєднувати, за їх бажанням, ці відпустки до настановчих занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів.

Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору

СХЕМА. Поетапні дії кадрової служби при переведенні працівника на легшу роботу (ст. 170 і 178 КЗпП України)
1-й ЕТАП. Визначення правових підстав переведення
В окремих випадках причиною переведення працівника на іншу роботу може бути стан його здоров’я. Частиною першою статті 170 КЗпП України передбачено обов’язок власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) перевести працівника за його згодою на іншу, легшу роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

вівторок, 24 червня 2014 р.

Проводимо індексацію заробітної плати

Проведення індексації встановлено Законом України Про індексацію грошових доходів населення та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ № 1078 (із змінами) (Порядок), основними засадами яких є:
Індексацію заробітної плати проводять усі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам.
Індексувати заробітну плату необхідно в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи.

Щодо відстоювання прав на оплату праці в судовому порядку

У питаннях про стягнення з підприємства належної працівникам заробітної плати ч.2 ст.233 КЗпП України визначено, що працівник може звернутися до суду з цих питань без обмеження будь-яким строком, а ст.32 ЗУ «Про оплату праці» визначено, що трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством про трудові спори.
Так, у відповідності з вимогами ст.221 КЗпП України, трудові спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

пʼятниця, 20 червня 2014 р.

Працевлаштування молоді на перше робоче місце

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю.
Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.
Молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років.

Облік робочого часу сторожів

Встановлення робочого часу сторожа підпорядковується загальним правилам, передбаченим Кодексом законів про працю України (КЗпП) і, як правило, передбачає застосування змінного режиму роботи.
Можливість встановлення змінного режиму роботи передбачена ст. 58 КЗпП України, а згідно зі ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.

четвер, 19 червня 2014 р.

Особливості правового статусу працівника з інвалідністю

Одним з основних нормативних актів, спрямованих на соціальний захист інвалідів в Україні, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875).
Відповідно до статті 1 Закону № 875 інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

неділя, 15 червня 2014 р.

WikiDay у бібліотеці

14 червня у Великоберезнянській центральній районній бібліотеці для дорослих відбувся конкурс WikiDay в рамках проекту «Вікіпедія» спільно з програмою «Бібліоміст». У заході приняли участь два учасника які написали статті до Вікіпедії на краєзнавчу тематику. Діана Крайниковець написала про кімнату-музей у селі Лубня.

четвер, 12 червня 2014 р.

WikiDay

14 червня у суботу о 15:00 в нашій бібліотеці відбудеться WikiDay, під час якого кожен охочий зможе створити власну статтю про наш край у Wikipedia. Запрошуємо всіх бажаючих!

середа, 4 червня 2014 р.

Доступ до публічної інформації – важливий елемент розбудови демократичної держави


Станом на 1 червня 2014 року на території Закарпаття створено і діє  тридцять шість   Центрів доступу  населення до публічної інформації. Створення таких Центрів стало можливим  завдяки реалізації спільного проекту БФ «Центр громадських інціатив»            (м. Перечин), Закарпатської обласної універсальної бібліотеки ім.Ф Потушняка та ще 7 районних бібліотек, серед яких і  Великоберезнянська ЦБС, під назвою «Сприяння реалізації прав сільського населення на доступ до публічної інформації», який реалізується за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Метою проекту є сприяння реалізації права громадян на доступ до публічної інформації через застосування та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

понеділок, 2 червня 2014 р.

Молодіжні вечорниці «Майбутнє варто планувати»


Здавна існувала у нашого народу чудова традиція – вечорниці. Віддаючи шану минулому, беручи усе найкраще у наше сьогодення, ми на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу: його мову, пісню, історію…

29 травня працівниками районної бібліотеки було проведено Молодіжні вечорниці, які проводяться в рамках проекту "Майбутнє варто планувати", що реалізується Благодійним фондом «Центр громадських ініціатив» у партнерстві з бібліотечними установами районів Закарпаття.