середа, 30 липня 2014 р.

ПДГ


За допомогою Всеукраїнської мережі Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації органів влади (ПДГ), яка діє у Великоберезнянській центральній районній бібліотеці для дорослих, Ви можете скористатися вільним доступом до офіційної інформації органів державної та місцевої влади через мережу Інтернет,  отримати консультації  та допомогу у пошуку необхідної Вам офіційної інформації.

Небезпеки «неофіційного» працевлаштування

Працівник почав роботу, а роботодавцю треба протягом 5 (п`яти) днів здійснити видачу наказу про його прийом на роботу і зробити запис у його трудовій книжці (п. 1.1. Інструкції КабМіну про порядок ведення трудових книжок працівників). Працівник ставить власноручний підпис, і він тепер "оформлений". Але буває, коли "оформлення" не відбулося, а ви про це навіть не знаєте.

Жодних компромісів з роботодавцями, які не виплачують людям зароблене!

Нещодавно Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області підвела підсумки службової діяльності за дев’ять місяців поточного року.
В доповіді заступника начальника інспекції з питань праці Ярослава Турянського прозвучало, що впродовж цього року інспектори праці провели 189 планових та 368 позапланових перевірок. В тому числі здійснено 54 перевірки на підприємствах боржниках із виплати заробітної плати.

вівторок, 29 липня 2014 р.

Бюджетні установи Закарпаття не виконують норматив працевлаштування інвалідів

Ринок праці в сучасних умовах надзвичайно насичений пропозиціями і певна річ, що інвалідам тут важко конкурувати. Щоб урівняти шанси на працевлаштування цієї категорії осіб держава на законодавчому рівні зобов’язала роботодавців створювати робочі місця для таких осіб в розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників. Втім на малих підприємствах де працює від 8 до 25 осіб роботодавці повинні працевлаштувати одного працівника з обмеженими можливостями.

Що являє собою трудова книжка?

Трудова книжка — основним документом про трудове діяльність працівника. Тож, як і раніше, цей документ підтверджує факт трудових відносин між працівником та роботодавцем. У цьому трудова книжка — чи не найважливіший документ, наприклад, для посвідчення трудового стажу особою, яка має бажання зареєструватись шукачем роботи чи безробітним у центрі зайнятості.

пʼятниця, 25 липня 2014 р.

Відмінність трудового та цивільно-правового договорів

За чинним законодавством надання послуг та виконання робіт особою може здійснюватися на підставі трудового договору чи інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору. Але тільки трудові відносини гарантують працівнику отримання заробітної плати, право на відпустку, оплату лікарняних та інше.
Тому доцільно буде виділити деякі відмінності між трудовим та цивільно-правовим договором.
Трудові відносини громадян регулюються, зокрема Кодексом законів про працю України, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативними актами з цих питань.

Працевлаштування неповнолітніх — важлива соціальна функція роботодавців

Право на працю має кожна працездатна особа, що досягла повноліття без обмеження терміну її трудової діяльності віком. Разом з тим, трудове законодавство допускає, що особи, яким не виповнилося 16 років, а в окремих випадках - 14 і 15 років, також можуть бути працевлаштовані. В цьому разі, держава забезпечує неповнолітнім соціальні гарантії, які не притаманні іншим категоріям працівників. Зокрема це стосується, права неповнолітніх на скорочений робочий день зі збереженням заробітку на рівні «дорослих» робітників, недопустимість залучення їх до надурочних та нічних  робіт і робіт у вихідні дні, надання відпусток у зручний для них час, не припустимість їх звільнення без згоди органу у справах дітей та інші гарантії.

четвер, 24 липня 2014 р.

Право дитини на працю

Неповнолітні в трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в області охорони праці, робочого часу, відпустки та деяких інших умов користуються додатковими пільгами.
Пам`ятайте! Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного з батьків чи особи, що його заміняє, можуть бути прийняті на роботу особи, які досягли 15 років. Але для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів закладів освіти у вільний від навчання час по досягненню ними 14-річного віку за згодою одного з батьків чи особи, що його заміняє.

середа, 23 липня 2014 р.

Щодо виплати компенсації за невикористану відпустку

Статтею 24 Закону України "Про відпустки" передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Про звільнення у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці

Відповідно до статті 49 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП ) про наступне звільнення у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

вівторок, 22 липня 2014 р.

Про строки давності невикористаної додаткової відпустки на дітей до 15 років

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у т.ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

За вимогами інспекторів праці погашено заборговану зарплату на суму 7,2 млн. гривень

Своєчасна виплата заробітної плати – вимога законодавства України. Проте, у зв’язку зі складною економічною ситуацією у державі, не вдалою господарською діяльністю окремих підприємств, сьогодні доводиться часто стикатись з таким ганебним явищем, як заборгованість із виплати заробітної плати. Від цього втрачають не тільки працівники, які вчасно не отримають платню за виконану роботу, але і держава, оскільки в казну не надходять кошти у вигляді податків, відрахувань до соціальних фондів та інших обов’язкових платежів.

пʼятниця, 18 липня 2014 р.

Порядок звільнення працівника в зв’язку з переведенням, за його згодою, на інше підприємство

При оформленні необхідної документації про звільнення в зв’язку з переведенням на інше підприємство у роботодавців та працівників кадрової служби часто виникають певні запитання: «Як зробити все правильно? Можливо краще звільнити працівника за угодою сторін або за власним бажанням?». В той же час сама процедура такого переведення дуже проста.

Закарпатська Інспекція праці на захисті трудових прав громадян

Право на працю є невід’ємним правом кожної людини без якого неможливо уявити її існування як у фізичному, так і в соціальному плані. Насамперед воно означає свободу праці, а також право на вільний вибір професії.
Зміст цього права закріплений у положеннях статті 43 Конституції України та Загальній декларації прав людини, прийнятій Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, і полягає у можливості заробляти собі на життя працею, яку людина сама обирає чи на яку погоджується.

четвер, 17 липня 2014 р.

Трудовий договір чи трудова угода?

Досить часто ми не приділяємо належної уваги тому, який документ нам пропонують підписати при оформленні трудових відносин. Тому дуже важливо розуміти наслідки підписання тих чи інших документів. Найчастіше на практиці роботодавці укладають з працівниками трудові договори або трудові угоди.

Чи може працівник, який знаходиться на лікарняному, звільнитися за власним бажанням?

Звільнення працівника за власним бажанням відбувається на підставі ст. 38 КЗпП, згідно з якою працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.
У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком та інше), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

середа, 16 липня 2014 р.

Інформація для громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

Закарпатський обласний координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

+38 (0312) 61-22-20

+38 (0312) 66-14-72
+38 (0312) 61-72-99
 61-53-62 - Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації

Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони, необхідно звернутись за телефоном «101» як зі стаціонарного так і з мобільного телефону


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕМІСТИТИСЯ АБО ВЖЕ ПЕРЕМІЩЕНІ З РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АТО

Присвоєння прізвища, імені та по батькові

Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших, надаються їй при державній реєстрації народження і є невід’ємними від неї.
Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом (стаття 145 Сімейного кодексу)

Засади створення і діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» — визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
В законі передбачено, що роботодавці мають право об'єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.
Дія цього закону не поширюється на об’єднання громадян, які створені відповідно до інших законів України, крім зазначених у першій частині цієї статті.

Документи, що подаються при державній реєстрації народження дитини

Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:
а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то орган державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державної реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.
б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;
в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини («пункт 12 глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Відповідальність за порушення законодавства про реєстрацю НПА

Великоберезнянське районе управління юстиції виконує функцію державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, основна мета якої забезпечення охорони конституційних прав,свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, та усунення порушень чинного законодавства.
Процедура проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів передбачає комплекс заходів, під час здійснення яких  районне управління юстиції проводять правову експертизу підзаконного нормативно-правового акта на його відповідність Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, іншим міжнародним договорам України, а також aсquis communautaire, приймає рішення про державну реєстрацію підзаконного нормативно-правового акта або про відмову в такій реєстрації, присвоюють нормативно-правовому акту реєстраційний номер.

Особливості роботи тимчасових працівників

Можливість найму на певний строк буває дуже вигідною як для підприємства, так і для самого працівника. Але нічого дивного, що умови праці тимчасових працівників істотно відрізняються від умов праці постійних працівників. Цим особливостям та їх наслідкам для роботодавця і присвячена ця стаття.
Тимчасовими робітниками та службовцями вважаються робітники та службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їхнє місце роботи (посада), - до чотирьох місяців.

Визнання трудового договору недійсним у частині визначення строку

За загальним правилом трудовий договір має укладатися на невизначений строк. Строковий трудовий договір відповідно до частини другої статті 23 КЗпП укладається тоді, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Пленум Верховного Суду України в постанові «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 зазначив, що укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку. Тобто такий договір на вимогу працівника судом може бути визнано укладеним на невизначений строк.

вівторок, 15 липня 2014 р.

Територіальна державна інспекція з питань праці роз`яснює про черговість надання відпусток

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом (далі — власник) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків надання відпусток ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.

Оскарження та зняття догани

Законодавство (ст. 150 КЗпП) передбачає можливість оскарження працівником накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
На відміну від дисциплінарного звільнення, яке оскаржується лише в судовому порядку в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки, догану можна оскаржити до комісії з трудових спорів або до районного (міського) суду відповідно до статей 225, 233 КЗпП у три місячний строк із дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Таким днем слід уважати день ознайомлення працівника з наказом (розпорядженням) про оголошення йому догани незалежно від дня видання цього наказу.

пʼятниця, 11 липня 2014 р.

Територіальна державна інспекція з питань праці у інформує про внутрішній трудовий розпорядок

Регулятором організації праці на кожному підприємстві, в установі, організації є внутрішній трудовий розпорядок, під яким розуміється спеціальний порядок, який встановлюється в середині підприємства, установи, організації і визначає особливості взаємовідносин працівника і роботодавця, а також взаємовідносини між працівниками в процесі здійснення ними трудової діяльності.
Серед низки актів, що забезпечують правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку, особливе місце належить правилам внутрішнього трудового розпорядку. Вони поділяються на три види: типові, галузеві і локальні.

Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог Закону України “Про виконавче провадження”

За порушення вимог Закону України “Про виконавче провадження”, невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, а також неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Відновлення виконавчого провадження

У разі якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або керівником відповідного органу державної виконавчої служби або якщо до державного виконавця надійшло рішення суду про скасування заходів до забезпечення позову, а також у разі повернення виконавчого документа з іншого відділу державної виконавчої служби, виконавче провадження підлягає відновленню протягом трьох робочих днів з дня надходходження рішення суду, виконавчого документа чи постанови керівника відповідного органу державної виконавчої служби.

Як діяти у разі неправомірного накладення арешту на майно?

Інколи трапляються прикрі випадки, коли власник бажає розпорядитися належним йому нерухомим майном, але під час здійснення нотаріальних дій виявляється, що майно під арештом, а на його реалізацію оголошено заборону. Або, наприклад, спадкоємці власника не можуть отримати свідоцтво про право на спадщину через ті ж причини.
Слід відмітити, що якщо арешт на нерухоме майно накладено правомірно-запропонований нижче алгоритм не діє.
Звільнення майна з-під арешту відбувається або шляхом звернення з такою вимогою до суду або в адміністративному порядку до начальника відповідного органу державної виконавчої служби.
Майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця:
у разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту;
сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника.

Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми трудового договору

Трудовий договір може укладатися як в усній, так і в письмовій формі. У певних випадках, передбачених статтею 24 КЗпП, задля ліпшого забезпечення захисту працівником своїх трудових прав і законних інтересів дотримання письмової форми є обов’язковим:
·         при організованому наборі працівників;
·      при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
·         при укладенні контракту;
·      у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
·         при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП);
·         при укладенні трудового договору з фізичною особою тощо.

четвер, 10 липня 2014 р.

Молодь і право: розуміти, знати, дотримуватись


В Інтернет – центрі районної бібліотеки було проведено правову годину "Молодь і право: розуміти, знати, дотримуватись" та зустріч з аспірантом кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права Віталієм Дацюком, який розповів присутнім про основні права і обов’язки громадян нашої держави. Під час спілкування підлітки дізналися про свої права та обов’язки, спробували розібратися у конфліктних ситуаціях, які виникають у їхньому житті та ознайомилися з книжковою виставкою “Провина. Злочин. Покарання.”.
В кінці зустрічі юрист відповів на всі поставлені питання юридичної тематики та подарував бібліотеці книги та копії свої наукових публікацій. Учасники заходу висловили надію, що такі зустрічі у бібліотеці матимуть продовження.

Актуальні питання трудового законодавства: вивільнення та зміни істотних умов праці працівників

Останнім часом до Територіальної державної інспекції праці дуже часто звертаються працівники підприємств, організацій, установ щодо роз’яснення юридичних аспектів, які стосуються вивільнення та зміни істотних умов праці працівників, що свідчить про неабияку актуальність даної теми.
Зважаючи на це, основні питання пов’язані з вивільнення та зміною істотних умов праці працівників коротко викладені в даній статті.

Види договорів щодо відчуження майна

На сьогодні, в межах правового поля існує безліч видів договорів, у разі укладення яких здійснюється відчуження нерухомого майна. Однак, кожен із таких договорів має свою правову природу, особливості та правові наслідки укладення. У зв’язку з цим нами зроблено порівняльну характеристику договорів таких як дарування, довічне утримання (догляд) та спадковий договір.
Для більш доступного розуміння суті договорів, про які буде йти мова, хотілося б спочатку дати їх визначення.
Так, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень


Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – закон), державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:
1) прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;
2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;
3) прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

Щодо оплати праці охоронників

Згідно із статтею 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата забезпечується лише тарифною частиною, отже мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі є мінімальною годинною ставкою працівника, який виконує просту, некваліфіковану працю.
Розмір тарифних ставок (окладів) працівників встановлюється в колективному договорі або іншому локальному акті підприємства з урахуванням статті 6 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої має бути забезпечена диференціація розмірів заробітної плати залежно від складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. При цьому, тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

середа, 9 липня 2014 р.

Забороняються відмова в прийомі на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу внаслідок досягнення пенсійного віку

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за №1442/11722, дія якої поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, що використовують найману працю.

Роз`яснення законодавства щодо грошових виплат при звільненні

Kодексом законів про працю України встановлено, що при звільнені працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Згідно зі ст. 83 Кодексу законів про працю України, у разі звільнення працівника йому виплачують грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Днем звільнення вважається останній день роботи. Цього дня працівникові повинні повністю видати розрахунок із заробітної плати: має бути видана заробітна плата, включаючи оплату праці за останній день роботи, відпускні за невикористані дні відпустки.

вівторок, 8 липня 2014 р.

Допомога по вагітності та пологах. Куди необхідно звертатися?

Допомога по вагітності та пологам мають виплатити за місцем роботи. Для цього потрібно надати листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю і пологами. Крім того, потрібно написати заяву, де вказати з якого дня Ви маєте намір піти у відпустку (але не раніше дня, яким відкритий лікарняний). У випадку якщо у жінки є декілька місць роботи, вона має право на допомогу і по сумісництву – туди їй необхідно принести копію листка непрацездатності, яка засвідчена підписом керівника і печаткою по основному місцю роботи, довідку про середню заробітну плату з основної роботи і також написати заяву.

Які документи необхідні у випадку, якщо тривалість відпустки більша за загальну (126 календарних днів)?

У випадку якщо народилось двоє і більше дітей або були передчасні або ускладнені пологи то для того щоб отримати додаткові 14 днів відпустки і оплати за них Вам необхідно отримати ще один листок непрацездатності, який виписується лікарем. І цей лист непрацездатності необхідно надати адміністрації підприємства, де Ви працюєте, щоб вони здійснили оплату за цих 14 днів. Водночас це не стосується жінок-чорнобильців – їм відразу ж виплачують допомогу за 180 днів і лист непрацездатності не подовжують.

пʼятниця, 4 липня 2014 р.

Особливості виплати грошової компенсації у разі звільнення педагогічних працівників

Частиною другою статті 24 Закону № 504 передбачено, що у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
Згідно з частиною шостою статті 6 Закону № 504 керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Щодо призначення директора підприємства

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють унітарні та корпоративні підприємства.

Розірвання шлюбу в судовому порядку

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 Сімейного кодексу України.
Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 Сімейного кодексу України.
Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо судом буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Реєстрація нерухомості в сільській місцевості

Для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної інвентаризації не потребується. Документом, що замінює технічний паспорт у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою.

Примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

Відповідно до статті 233 Кримінального процесуального кодексу України   ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. До постановлення ухвали слідчого судді слідчий, прокурор має право увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
При цьому під іншим володінням особи розуміються, зокрема, приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Примусове виконання рішень щодо відібрання дитини

Відібрання дитини як спосіб захисту прав та законних інтересів є досить специфічним, оскільки насамперед стосується захисту прав дитини.
Конвенція ООН про права дитини гарантує, що дитина не розлучається з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи визначають, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бути необхідним у тому чи іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко поводяться з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки проживають окремо і необхідно прийняти рішення щодо місця проживання дитини (стаття 9).
Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається органом державної реєстрації прав, нотаріусом у формі витягу, інформаційної довідки
та виписки. Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу
2. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
3) спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним особа;

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області роз`яснює, що скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв - 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) - 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в абзацi першому цього пункту для осiб вiдповiдного вiку;
2) для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

четвер, 3 липня 2014 р.

Виплата працівникові компенсації під час переведення на іншу посаду

Чи виплачується грошова компенсація при переведенні працівника на іншу посаду?
Якщо нема факту звільнення працівника, грошова компенсація за невикористані відпустки при його переведенні на іншу посаду не виплачується. Тоді працівникові надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому часу на кожній посаді.
Інакше вирішується питання виплати грошової компенсації за невикористані відпустки у разі переведення працівника на інше підприємство.

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області роз’яснює

Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області роз`яснює, що напередоднi святкових i неробочих днiв (стаття 73) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п`ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi.
Напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.

Головний державний інспектор праці ТДІзПП
у Закарпатській області
Н.І.Цапулич

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5

На виконання Закону України від 10.10.2013 № 642-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правого регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", а також з метою подальшого удосконалення форм реєстраційних карток Міністерством юстиції України 12.05.2014 прийнято наказ № 749/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5", зареєстрований в  Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 498/25275, що набирає чинності з дня його опублікування (тобто 3 30.05.2014). Відповідно до зазначеного наказу у новій редакції викладаються усі форми реєстраційних карток, крім двох форм :
форма 6 – реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
форма 9 – реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.
Форми реєстраційних карток у новій редакції розміщено на веб-сайті Державної реєстраційної служби України за адресою: drsu.gov.ua

Державний реєстратор
реєстраційної служби
О. Мешко

Зміни в законодавстві про інформацію та про доступ до публічної інформації

В квітні місяці 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Зокрема, відповідно до змін  Закону громадяни отримали право на: доступ до протоколів сесії ради, а також висновків і рекомендацій постійної комісії ради, протоколів їх засідань, які оприлюднюються і надаються на запит;до матеріалів генерального плану населеного пункту (що визначає питання розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідної території); безоплатне отримання статистичної інформації, навіть тієї, яка зібрана не за рахунок коштів Державного бюджету;доступ до засідань Верховної Ради.

Заява про зміну імені та документи, які додаються до заяви

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).
Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Досвід, набутий у перші роки незалежності України, переконав у необхідності якнайшвидшого врегулювання питань захисту біженців і шукачів притулку, тому історично склалося так, що Україна вжила відповідних заходів до надання згоди на обов’язковість Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців. Результатом законодавчої роботи за цим напрямом спочатку став прийнятий 24 грудня 1993 р. Закон України «Про біженців», а потім – прийнятий 21 червня 2001 р. новий Закон України «Про біженців», завдяки якому було загалом досягнуто відповідності норм українського національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері захисту прав біженців, передусім Конвенції про статус біженців 1951 р. та Протоколу щодо статусу біженців 1967 р. 10 січня 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців». Відповідно до цього Закону Україна зобов’язалася виконувати вимоги зазначених міжнародно-правових актів.

Відповідальність за одержання та вимагання хабара

Відповідальність за одержання та вимагання хабара регулюється нормами Кримінального кодексу України, зокрема ст. 368, ст. 369.
Зокрема,за одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – передбачено штраф від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

10 нововведень у сфері діяльності громадських об’єднань

1 січня 2013 року вступив у дію Закон України «Про громадські об’єднання», у зв’язку з чим втратить чинність діючий Закон України «Про об’єднання громадян». Відповідно до закону, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. За організаційно-правовою формою громадські об’єднання поділяються на громадські організації або громадські спілки.
Новим Законом передбачено такі нововведення у сфері діяльності громадських об’єднань, які регулюють процедуру створення, реєстрації та діяльності громадських об’єднань, а саме:
1. Скасовані територіальні обмеження діяльності
Громадське об'єднання може поширюватися свою діяльність на всю територію України.
Новий закон усуває обов'язковий поділ об'єднань громадян за територіальним статусом всередині країни.
Громадські об'єднання самостійно визначають територію своєї діяльності.

середа, 2 липня 2014 р.

Звільнення за власним бажанням

У КЗпП зазначено, що працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши роботодавця за два тижні. Чи обов’язково відпрацьовувати ці два тижні? Як бути працівникові, який не бажає цього робити, а роботодавець наполягає на відпрацюванні?
Відповідно до статті 38 КЗпП працівник має право у будь-який строк розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це роботодавця за два тижні. Попередження роботодавця про наступне звільнення є обов’язком працівника.

Чи надається додаткова відпустка за основним місцем роботи і на роботі за сумісництвом жінці, яка має двох дітей віком до 15 років?

Тривалість відпусток визначається Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), іншими законами та іншими нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону № 504), не враховуються.

вівторок, 1 липня 2014 р.

Особливості виплати лікарняних за час простою не з вини працівника

Незалежно від того, чи тимчасова непрацездатність працівника настала до початку простою, чи у період простою та продовжується після його закінчення, оплата днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється на загальних підставах і надається у порядку та розмірах, встановлених Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240.

За мобілізованими в армію працівниками зберігається робоче місце і виплачується середня зарплата за місцем роботи

В Територіальну державну інспекцію з питань праці у Закарпатській області останнім часом поступає чимало звернень від роботодавців, щодо надання роз’яснень стосовно збереження/розірвання трудових відносин з працівниками мобілізованими на навчальні військові збори, порядок оформлення таких відносин та оплати цього часу.
Призив (мобілізація) на навчальні збори відібраних кандидатів, за винятком випадків, коли громадянин України виступає добровольцем, здійснюється шляхом направленням повістки встановленого зразка із зазначенням дати прибуття до військкомату.