середу, 16 липня 2014 р.

Засади створення і діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» — визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
В законі передбачено, що роботодавці мають право об'єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.
Дія цього закону не поширюється на об’єднання громадян, які створені відповідно до інших законів України, крім зазначених у першій частині цієї статті.

В законі виписані принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань.
В законі зазначається, що організації роботодавців, їх об‘єднання можуть бути припинені шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення з‘їзду (конференції) організації, об‘єднання або у примусовому порядку за рішенням суду. Не допускається припинення організацій роботодавців, їх об’єднань за рішенням будь-яких інших органів.
В законі зазначається, що організації роботодавців, їх об'єднання мають право: вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю; проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів. Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
В законі визначена участь організацій роботодавців та їх об’єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод.
В законі зазначається, що сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до цього закону, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік відносяться до складу інших витрат звичайної діяльності згідно діючого податкового законодавства.
В законі сказано, що джерелами формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об'єднань є: вступні, членські та цільові внески; пасивні доходи; добровільні пожертвування; безповоротна фінансова допомога.

Юрченко Н.
провідний спеціаліст
реєстраційної служби
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар