середа, 30 березня 2016 р.

Іван Франко – світоч національного відродження України

«Іван Франко - це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості»
Максим Рильський


    Його називали генієм української нації. Він – розум і серце народу. Невтомний Каменяр. Титан праці. Гігант людської думки. Співець свободи. Безсмертний син безсмертного народу. Наша гордість і слава – Іван Франко.
   

 «Апостол духу, каменяр – Іван Франко»Як той Орфей, герой рапсодний,
Він з неба віщий посланець
Як меч, перо своє натхненне!...
Хай сяє нам благословенно
Ім’я славетного Франка.
М.Вороний


Франко І. Шевченкознавчі студії / Іван Франко ; упоряд. Михайло Гнатюк.  Львів : Світ, 2005.  472 с.
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших десятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.Гундорова, Тамара. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. / Тамара Гундорова.  К. – : Критика, 2006.  352 с.
Перша частина книжки є перевиданням розширеного варіанта символічного для франкознавства дослідження «Франко не Каменяр», виданого 1996 року в Австралії. У ньому розкривається іманентний характер Франкової творчості, яка прочитується в парадигмах ідеалізму, натуралізму, психоаналізу, гуманітаризму. Цю спробу розполітизувати постать Франка, показавши іншу його, творчу, іпостась, доповнює написана нещодавно студія «Франко і Каменяр», що є аналізом культурософської концепції письменника. У книжці запропоновано нову інтерпретацію життя і творчості Франка в аспекті ґностичної драми, що розгортається через колізію двійництва, ритуал живопоховання і трагедію езотеричного знання. Уперше широко досліджуються гностична та масонська символіка у Франковій творчості, а також архетипні образи «смерті на шляху», «матері-природи», «цілого чоловіка», «вічної жіночності», топоси роздвоєння та сон душі про смерть власного тіла.

Іван Франко у спогадах сучасників. Кн. 2 / О. І. Дей . – Львів : Каменяр, 1972 . – 335 с.
Книга спогадів про великого Каменяра — це збірка на той час неопублікованих в окремій книзі матеріалів, які розширюють і поглиблюють наші знання про соціально-політичні та літературні процеси, що відбувалися за життя Франка, доповнюють його літературний портрет.

«Життєвими шляхами поетової долі»


Як я люблю тебе, мій рідний краю,
Як я люблю красу твою, твій люд.
Як гаряче молюся і бажаю
Для твого щастя свій віддати труд.
І.Франко

Панасенко Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко. – К. : Фоліо, 2013. – 122 с.
У науково-популярному виданні автор спробував охопити всі іпостасі І. Франка, показати його як людину, не позбавлену якихось звичайних проблем, переживань, розчарувань. Урахувавши все, автор відштовхувався від простої, на перший погляд, і водночас доволі складної, але беззаперечної думки: Іван Франко – ГЕНІЙ.


Шляхами Івана Франка на Україні. Путівник/ Українською, російською та англійською мовою. Упорядк. М.Мороз. Львів Каменяр 1982. 127 с., іл. Палiтурка / переплет: Тверда, зменшений формат.
Книга веде читача по місцях на Україні, де бував великий письменник Іван Якович Франко.Червак, Б. “Наперед українці” [Текст] : до нац. ідеї І. Франка / Б. Червак. – Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 1994. – 37 с.
В книзі автор спробував дослідити розвиток національної ідеї у творчій спадщині Івана Франка, зокрема, на деяких його публіцистичних статтях, які з певних причин або маловідомі широкому загалові, або зовсім невідомі.Дей О. І. Іван Франко : життя і діяльність : [монографія] / О. І. Дей. – К. : Дніпро, 1981. – 355 с.
Життя і діяльність подається у нерозривному зв’язку з його творчим процесом, з діалектикою становлення світогляду. Автор досить докладно зупиняється на участі І. Франка в робітничому русі Галичини, на співробітництві його з передовою громадськістю слов’янських країн, розкриває його діяльність у період першої революції.


«Безсмертна спадщина Франка»


«Величезні духовні багатства
лежать перед нами в творах Івана Франка»
М.Тихонов

Франко І. Лель і Полель : сучасна повість : [для ст. шк. віку] : пер. з пол. / Іван Франко; [післямова І. П. Пасемка] ; мал. Анатолія Базилевича. – К. : Веселка, 2005. – 198 с. : іл.
Твір поєднує в собі риси романтичної і пригодницької повісті (тут є і розбійницький скарб, і незвичайні герої, і фатальне кохання) з актуальною як за часів Франка, так і сьогодні проблематикою. Братам-близнюкам Владиславові й Гнатові доведеться перевірити в житті свої шляхетні мрії, випробувавши власний характер і долю.

Франко І. З вершин і низин : вірші та поеми / Іван Франко ; худож. В. А. Євдокименко. – К. : Рад. шк., 1990. – 576 с. : іл.
У семіотичному просторі збірки «З вершин і низин» І.Франко відводив особливу роль циклам «Вольні сонети» та «Тюремні сонети», розглядаючи їх як важливий складник цієї ліричної книжки, в якій прагнув виповісти себе й увесь світ: поета-пророка, Спасителя, історичну й сучасну парадигму буття України з її проблемами, світовідчуттям, народностями, розмаїттям людських думок і почуттів.

Франко І. Зів’яле листя : лірична драма / Іван Франко ; [упоряд. і вступ. ст. Миколи Ільницького ; пер. пол. Кристини Ангельської, пер. рос. Анни Ахматової. – Львів : Каменяр, 2003. – 184 с. : фото, іл.
Книга містить поетичну збірку класика літератури Івана Франка, яка належить до вершин явищ світової лірики, мовою оригіналу та в перекладах польською і російською.Франко І. Я. Перехресні стежки : Повість . - К. : Дніпро, 1983. – 367с.
В повісті «Перехресні стежки» І. Франко розкрив взаємовідносини народу та інтелігенції Західної України, проблеми, які хвилювали тогочасне суспільство. Цей твір віднесено до шедеврів світової літератури. Сюжет повісті гострий та захоплюючий. Розрахована на широкий загал читачів, дітей середнього віку.


Франко І. Захар Беркут : роман / Іван Франко. Чернігівка : повість / М. Костомаров. – К. : Укр. центр духов. культури, 1994. – 312 с. – (Укр. іст. роман).
У романі великого українського письменника Івана Франка змальовано боротьбу населення Карпатської Русі проти татаро-монгольського нашестя 1241 р.Франко Іван. Зібрання творів: у 50 т. / І. Франко; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.] — К.: Наук. думка, 2008-2009. Покажчик купюр / ред. Є.К. Нахлік. — 2009. — 336 с.
ISBN 978-966-00-0818-2
У книзі друкуються вилучені (переважно з ідеологічних міркувань) шматки текстів у Зібранні творів у п'ятдесяти томах І. Франка і подаються коментарі до купюр. У передмові з'ясовано характер та ймовірні причини вилучень.

Франко І. Мозаїка : із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах / Іван Франко ; упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. – Львів : Каменяр, 2002. – 432 с.
Представлені в книзі твори І. Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Нові обрії, після ознайомлення з таким доробком, значно розширяться і поглибляться, а враження буде неперевершеним, якщо зважити на багатогранну діяльність Великого Каменяра і глибину досліджуваного предмета.

Франко Я .І. Твори в 2- х томах . Т. 1. – Предм. П. Колесника. – К.: Дніпро, 1981. – 533с.
До тому ввійшла вибрані поезії та поеми великого українського письменника І. Я. Франка.


Інтернет-ресурси


Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури. – Режим доступу :
http://www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php?id=27&bookid=13. – Заголовок з екрана. Стаття І. Франка про поетичну творчість.
Секрети поетичної творчості в трактуванні Івана Франка: сучасне сприйняття[Електронний ресурс] // Творча сторінка Наталі Яценко (Баран). – Режим доступу :
http://molbert.org.ua/articles/4.html. – Заголовок з екрана.
Громовенко Л. Іван Франко (1856-1916) письменник, критик, перекладач, публіцист, політик, учений / Л. Громовенко [Електронний ресурс] // Энциклопедия замечательных людей и идей. – Режим доступу :
http://www.abc-people.com/data/franko/dat1.htm. – Заголовок з екрана. Про життя і творчість Івана Франка.
Іван Франко (Іван Якович Франко) : біографія [Електронний ресурс] // BIBLOS. – Режим доступу :
http://www.biblos.org.ua/av/IvanFranko.php. – Заголовок з екрана.
Іван Франко. Біографія. Пісні [Електронний ресурс] // Українські пісні. – Режим доступу :
http://www.pisni.org.ua/persons/31.html. – Заголовок з екрана. Розміщена біографія та тексти пісень на вірші І. Франка.

     Іван Франко… Людина універсальної обдарованості, титанічної працьовитості, незламної стійкості, яка уособлює цілу епоху української культури, що здобуває все ширшу світову славу.

Немає коментарів:

Дописати коментар