середа, 21 травня 2014 р.

«Моя сім’я, моя родина в житті та долі України»

Сім’я – це життєдайний осередок, що приводить людину на світ Божий, плекає найвищу цінність людства – дітей, цвіт нації, майбутнє народу, завдяки яким кожен батько і мати мають реальну можливість повторити та продовжити себе у своїх нащадках. Без роду немає народу.

15 травня в центральній районній бібліотеці для дорослих було проведено ряд масових заходів присвячених Міжнародному Дню сім’ї.

четвер, 15 травня 2014 р.

Порядок оформлення документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно у зв’язку з втратою оригіналів

Новим Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №868 від 17 жовтня 2013 року, що вступив у дію з 12 лютого 2014 року передбачено проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, якщо державний акт на право власності на земельну ділянку чи свідоцтво про право власності на нерухоме майно було загублено чи пошкоджено.

Державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна державної та комунальної форми власності

17 жовтня 2013 року КМУ прийнято постанову868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», яка набрала чинності 12 лютого 2014 року.
Нормами пункту 51 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначено, що для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на обєкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що підтверджує виникнення права державної або комунальної власності на такий обєкт, заявник подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на обєкт нерухомого майна.

Як виконати рішеня Європейського суду з прав людини

Закон України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
Стаття 2 Закону передбачає, що примусове виконання рішень в Україні покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
Виконання рішень здійснюється в добровільному порядку, без заходів примусового виконання, за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом направлення Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Міністерства юстиції України офіційного перекладу рішення, платіжного доручення та постанови про відкриття виконавчого провадження до Державної казначейської служби України для оплати на користь стягувача.

середа, 14 травня 2014 р.

Реалізація права на безоплатну правову допомогу

З моменту закріплення у Конституції та деяких спеціальних законах України права на безоплатну правову допомогу осіб реалізація такого права в повному обсязі була неможливою через відсутність єдиної законодавчо визначеної політики у сфері надання правової допомоги коштом держави.
Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, дозволило Україні отримати правову базу та інституціональний механізм для реалізації як закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, зокрема, у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безоплатно, так і зобов’язань за низкою міжнародних договорів, які містять положення щодо надання правової допомоги і учасником яких є Україна. Зокрема, це Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., які прямо чи опосередковано встановлюють зобов’язання для держав-учасниць надавати безоплатну та кваліфіковану правову допомогу малозабезпеченим особам при обвинуваченні їх у вчиненні кримінальних правопорушень.

Повторна видача документів, що мають юридичне значення

У житті людини важливе значення мають місце такі події і факти, як народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.
Ці події та факти мають  юридичне значення і відіграють важливу роль у нашому житті, у своїй сукупності вони характеризують цивільний стан особи, який передбачає певні права та обов’язки. До категорій, які характеризують стан особи та її місце в суспільстві, відносяться правоздатність, дієздатність, громадянство, приналежність прізвища, імені та по батькові, сімейний стан.
Конкретні суб’єктивні права і обов’язки громадян виникають з настанням передбачених законом юридичних фактів, які підлягають реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація зміни імені

Одним із особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, визначених Цивільним кодексом України, є право на ім’я. Нерозривно з ним пов’язано особисте немайнове право на зміну імені.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

середа, 7 травня 2014 р.

Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)

Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні