середа, 14 травня 2014 р.

Державна реєстрація зміни імені

Одним із особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, визначених Цивільним кодексом України, є право на ім’я. Нерозривно з ним пов’язано особисте немайнове право на зміну імені.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені.
Зміна імені є актом цивільного стану, який підлягає державній реєстрації відповідно до закону та обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Згідно з положеннями Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - зміна імені) проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану лише стосовно громадян України за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання.
Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.
Порядок розгляду заяв громадян про зміну імені встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 915.
Відповідно до цього Порядку заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені. Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.
До заяви про зміну імені додаються свідоцтво про народження заявника;
свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка заявника; квитанція про сплату державного мита.
У разі реєстрації громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, проведення реєстрації підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.
Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану висновок про можливість зміни імені. На підставі цього висновку та документів про зміну імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.
Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей. Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.
У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У разі не звернення заявника у цей строк без поважних причин дозвіл на зміну імені втрачає силу.
Під час державної реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.
Окремо слід відмітити, що державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Антолик Л.М.
В.о. начальника відділу ДРАЦС РС
Великоберезнянського районного управління юстиції

Немає коментарів:

Дописати коментар