середа, 14 травня 2014 р.

Повторна видача документів, що мають юридичне значення

У житті людини важливе значення мають місце такі події і факти, як народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.
Ці події та факти мають  юридичне значення і відіграють важливу роль у нашому житті, у своїй сукупності вони характеризують цивільний стан особи, який передбачає певні права та обов’язки. До категорій, які характеризують стан особи та її місце в суспільстві, відносяться правоздатність, дієздатність, громадянство, приналежність прізвища, імені та по батькові, сімейний стан.
Конкретні суб’єктивні права і обов’язки громадян виникають з настанням передбачених законом юридичних фактів, які підлягають реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
До таких фактів, зокрема, належить народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені та смерть.
Враховуючи важливе правове значення реєстрації актів цивільного стану для особи та держави, з метою захисту особистих та майнових прав, порядок державної реєстрації цих актів визначається відповідними актами законодавства, зокрема Сімейним кодексом України, Законом України „Про органи державної реєстрації актів  цивільного  стану".
Так, при первинній державній реєстрації факту народження, укладання шлюбу, розірвання шлюбу, зміні імені смерті видаються первинні свідоцтва реєстрації даного факту.
Але при  втраті, пошкодженні чи знищенні оригіналу свідоцтва, його можна отримати повторно. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України. Так, повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану про народження здійснюється на підставі актового запису цивільного стану, за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про народження видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при предявленні документів, що посвідчують особу. Особі позбавленій батьківських прав , свідоцтва про народження дітей повторно не видаються. Свідоцтва про смерть повторно видаються другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братамі сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з юоку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва. Свідоцтва про укладення шлюбу повторно видаються подружжю, або за довіренністю одного з них, після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються у таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб, про шлюб із зазначенням відомостей другого з подружжя. А також щодо підтвердження дошлюбного прізвища. На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка “Повторно”.
У випадках коли не передбачено видачу повторних свідоцтв, то органи державної реєстрації актів цивільного стану видають витяги з Державного реєстру актів цивільного стану у відповідності до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 24.07.2008 року № 1269/5 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 року № 691/15382 (зі змінами).
Фізична особа яка досягла 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здорв'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.
Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.
Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається: другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.
Витяг з реєстру про шлюб, про шлюб із зазначенням відомостей другого з подружжя, про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища,  про розірвання шлюбу: видаються одному чи другому з подружжя, дітям, онукам, братам і сестрам при пред'явленні відповідних документів, що підтверджують родинні стосунки.
Повторна видача документів відділами державної реєстрації актів цивільного стану на даний час є дуже актуальна, оскільки без повторно виданого свідоцтва будь-якого виду реєстрації, при втраті первинного документа  фізична особа не може здійснювати будь які юридичні відносини в любій сфері діяльності. 
Свідоцтва видані повторно, а також витяги з Державного реєстру мають  рівноцінну юридичну силу та правомірно підтримують людину протягом усього її життя.

Колесар Вікторія
Головний спеціаліст відділу ДРАЦС РС

Великоберезнянського районного управління юстиції

Немає коментарів:

Дописати коментар