четвер, 3 липня 2014 р.

10 нововведень у сфері діяльності громадських об’єднань

1 січня 2013 року вступив у дію Закон України «Про громадські об’єднання», у зв’язку з чим втратить чинність діючий Закон України «Про об’єднання громадян». Відповідно до закону, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. За організаційно-правовою формою громадські об’єднання поділяються на громадські організації або громадські спілки.
Новим Законом передбачено такі нововведення у сфері діяльності громадських об’єднань, які регулюють процедуру створення, реєстрації та діяльності громадських об’єднань, а саме:
1. Скасовані територіальні обмеження діяльності
Громадське об'єднання може поширюватися свою діяльність на всю територію України.
Новий закон усуває обов'язковий поділ об'єднань громадян за територіальним статусом всередині країни.
Громадські об'єднання самостійно визначають територію своєї діяльності.

2. Зменшена мінімальна кількість засновників
Кількість засновників громадського об'єднання зменшена до 2х осіб.
Раніше, щоб зареєструвати громадську організацію зі всеукраїнським статусом потрібно було 42 фізичні особи у 14 областях.
3. Засновниками громадського об'єднання можуть бути юридичні особи
Закон передбачає, що громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод.
Фізичні особи можуть бути засновниками громадських організацій; юридичні особи - громадських спілок.
4. Захист інтересів усіх громадян
Ліквідована норма, яка дозволяла громадським організаціям захищати лише інтереси своїх членів, тепер громадські об'єднання можуть захищати будь-які права і свободи та сприяти задоволенню суспільних інтересів.
 5. Право здійснювати підприємницьку діяльність
Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.
 6. Доступ до Єдиного реєстру громадських об'єднань
Закон гарантує вільний доступ до Єдиного реєстру громадських об'єднань, який містить інформацію про види діяльності об'єднань, їх контакти та органи управління.
 7. Безкоштовна реєстрація
Новий закон скасовує плату за державну реєстрацію об'єднань громадян.
 8. Термін реєстрації - 7 робочих днів
Раніше реєстрація могла тривати до 30 робочих днів.
9. Спрощення реєстрації
Новий закон визначає чіткий перелік документів для реєстрації громадського об'єднання, вказує вичерпний перелік підстав, які можуть стати причиною відмови у реєстрації громадського об'єднання чи повернення документів на доопрацювання.
Реєстрація об'єднань громадян відбуватиметься за місце знаходження, тобто в міських або районних управліннях юстиції.
Орган реєстрації перевіряє статут виключно на відповідність Конституції та деяким законам України.
Раніше відбулася перевірка статутних документів і на відповідність підзаконним нормативним актам.
 10. Скасування державного контролю статутної діяльності
Органи виконавчої влади не матимуть права перевіряти зміст діяльності громадських об'єднань.
Не дивлячись на існуючі зауваження до нового Закону України «Про громадські об’єднання», можемо говорити про вдосконалення нормативно-правового регулювання створення та діяльності громадських організацій в Україні, що є позитивним кроком на шляху до розвитку громадянського суспільства в нашій державі.

Н.Юрченко
провідний спеціаліст
реєстраційної служби
   Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар