понеділок, 16 лютого 2015 р.

Право звертатись в органи влади

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Це право закріплено Основним Законом України, де зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
У відповідності до чинного законодавства звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. За формами розрізняють усне або письмове, індивідуальне або колективне звернення.
Однак , для того, щоб звернення могло бути розглянуте і на нього було дано відповідь, воно має бути оформлене належним чином. У зверненні треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові громадянина, який звернувся; місце його проживання; суть порушеного питання; зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати. Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду. Громадяни можуть додавати до звернень різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.
Зі зверненнями громадяни мають звертатися саме до тих органів, установ і посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення. При цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якого підлягають оскарженню.
Якщо заявник не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Крім вищезазначеного закону ,правове регулювання роботи органів державної влади всіх рівнів з питань звернень громадян визначають різного роду підзаконні нормативно-правові акти: укази Президента  України та постанови Кабінету Міністрів України. Зокрема, Указ Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07 лютого 2008 року ,яким визначено певні заходи органів державної влади всіх рівнів щодо вдосконалення та покращення роботи щодо звернень громадян. Цим Указом зобов’язано органи державної влади широко висвітлювати роботу органу державної влади в ЗМІ, Інтернет виданнях, проводити різного роду телефонні гарячі лінії, телефони довіри, керівників зобов’язано здійснювати особистий прийом громадян згідно затверджених графіків, в тому числі виїзний прийом громадян за місцем проживання громадян, запровадження постійного моніторингу  додержання законодавства про звернення громадян і інші.

Василь Шукаль
Великоберезнянське районне управління юстиції

Немає коментарів:

Дописати коментар