вівторок, 24 лютого 2015 р.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ У 2015 РОЦІ

Днями стала відома інформація про ліквідацію Державної реєстраційної служби, однак не потрібно розслаблятися чи відтягувати реєстрацію новоствореної громадської організації, до моменту зміни порядку вчинення реєстраційних дій чи органу, уповноваженого вчиняти такі дії.
Спершу потрібно уяснити, що ж закон називає громадською організацією - це громадське об’єднання, тобто добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, засновниками та членами якої є фізичні особи.
Громадські організації можуть набувати, а можуть і не набувати статусу юридичної особи. Звертаємо вашу увагу на те, що неважливо чи набула громадська організація статусу юридичної особи, ГО не може ставити метою діяльності здобуття прибутку, чи особисту матеріальну вигоду. Зокрема для реєстрації ГО зі статусом юридичної особи, потрібно опиратися на Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Увага, що державна реєстрація здійснюється безкоштовно.
Поетапний процес реєстрації ГО:
1. Необхідно зібрати установчі збори засновників (засновники повинні мати повну цивільну дієздатність, тобто досягти 18 річного віку.
Примітка: Під час проведення установчих зборів засновників обов’язковим є ведення протоколу, що підписується головуючим та секретарем зборів. Вимоги до ведення протоколу містяться в ст.. 9 ЗУ «Про громадські об’єднання». За результатами установчих зборів засновників виноситься рішення про створення громадської організації.
2. Створення Статуту організації (вимоги містяться в ст..11 ЗУ «Про громадські об’єднання»).
Примітка: Статут це своєрідна «Конституція організації», де окрім обов’язкових пунктів, можна передбачити все те, що буде регулювати діяльність вашої організації в тих аспектах, що не були передбачені нормативними актами, ОДНАК жодне положення Статуту не може суперечити законодавству, бо Реєстраційна служба в такому разі відмовить Вам у державній реєстрації.
3. Зібрати необхідні документи для подання в Реєстраційну службу (це потрібно провести протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів):
·         Заява;
·         Протокол установчих зборів;
·         2 екземпляри статуту;
·         Відомості про керівні органи громадської організації, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
·         Реєстраційна картка (можна знайти на офіційному сайті реєстраційної служби);
·         Заяву та документи, вказані в пунктах 4 і 5, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально.
У разі неподання документів для реєстрації протягом 60 днів з дня створення, таке громадське об’єднання вважається не утвореним.
На підставі поданих документів Державна реєстраційна служба протягом 7 робочих днів з дня їх надходження приймає рішення про їх реєстрацію чи відмову у реєстрації, про направлення документів на доопрацювання, чи про залишення документів без розгляду по суті.

Н.Юрченко
провідний спеціаліст реєстраційної служби
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар