середу, 29 жовтня 2014 р.

Розподіл стягнутих з боржника грошових сум та черговість задоволення вимог стягувачів

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем під час здійснення виконавчого провадження вчиняються всі передбачені чинним законодавством заходи для повного, своєчасного та неупередженого виконання рішень. Крім того, державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому, статтею 43 вказаного Закону чітко визначено порядок розподілу стягнутих з боржника грошових сум (в тому числі й сум отриманих від реалізації майна боржника). А саме:
в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій;

Тобто, з метою забезпечення провадження виконавчих дій стягувач може за погодженням з державним виконавцем внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або покриття їх частини, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін;
До витрат державної виконавчої служби належать кошти, за рахунок яких здійснюється оплата:
за перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника;
послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;
за поштові перекази стягувачу стягнутих аліментних сум;
за розміщення оголошення у засобах масової інформації;
за виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
— та інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби тощо.
у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми;
у четверту чергу стягуються штрафи, накладені державним виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржнику.
У разі якщо сума, стягнута з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, вона розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встановленому статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження», а саме:
1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;
2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника;
3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими правовідносинами;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов'язкового страхування (крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);
6) у шосту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнута сума недостатня для задоволення в повному обсязі усіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються в порядку надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито виконавчі провадження на день зарахування стягнутої суми на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

Пітковят С.І.
ст.державний виконавець відділу ДВС
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар