четвер, 16 жовтня 2014 р.

Надаємо роз’яснення з питань обов`язкового працевлаштування інвалідів

"Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XI (Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця. Середньооблікова чисельність штатних працівників обчислюється відповідно до норм Інструкції зі статистики кількості працівників. затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.
Виконанням нормативу вважається працевлаштування інваліда за основним місцем роботи.

Згідно вимог п. 3 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 роботодавці, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (Фонд) за своїм місцезнаходженням до 1 лютого року, що настає за роком створення робочих місце або збільшення кількості працівників.
Такі роботодавці до 1 березня року, наступного за звітним роком, подають до Фонду звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, яка затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. № 42.
Роботодавці, у яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.
Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої заробітної плати на відповідному підприємстві (ст. 20 Закону № 875).
Крім того, відповідно до вимог ст. 188-1 КУпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом наймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів призводить до накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.).

Головний державний інспектор праці ТДІзПп
у Закарпатській області
Н.І.Цапулич

Немає коментарів:

Дописати коментар