четвер, 22 січня 2015 р.

ПОНЯТТЯ «СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ»

Згідно із статтею 10 Закону найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка"). Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).
Законом не передбачено поділ громадських об’єднань за територіальною ознакою (на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), а відповідно до пункту третього частини першої статті 3 Закону громадські об’єднання самостійно визначають територію своєї діяльності.
Тобто, якщо при створенні громадська організація планує набути всеукраїнського статусу, її засновники зобов’язані вказати слово «всеукраїнська» у власній назві, а потім згідно з частиною першою статті 19 Закону набути всеукраїнського статусу.
Отже, власна назва громадського об’єднання повинна містити відповідний статус ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське").
Статтею 10 Закону встановлено вичерпний перелік обмежень щодо використання власних назв громадських об’єднань, а саме:
1. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом порядку.
2. Власна назва громадського об'єднання не може містити:
1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
3) інші позначення, використання яких обмежено законом.
3. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.
4. Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи вищезазначене, використовувати слова «МІЖНАРОДНА», «МІЖРЕГІОНАЛЬНА», «РЕГІОНАЛЬНА» в власній назві громадського об’єднання не заборонено».

Н.Юрченко
провідний спеціаліст
реєстраційної служби
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар