четвер, 3 квітня 2014 р.

Підтвердження відомостей про юридичну особу

Частиною одинадцятою статті 19 Закону про реєстрацію встановлено, що юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Відповідно до частини дванадцятої статті 19 Закону про реєстрацію у разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів із дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
Частиною чотирнадцятою зазначеної статті встановлено, що у разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (далі – Правила).
Згідно із пунктом 2 Правил рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок "M", які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.
Відповідно до пункту 17 Правил внутрішні реєстровані поштові відправлення (крім прямих контейнерів), поштові перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повідомленням про їх вручення.
Пунктом 2 Правил зазначено, що повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу – повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача.
Ураховуючи зазначене вище, датою надходження юридичний особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу є дата, зазначена в повідомленні про вручення поштового відправлення.
Щодо дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про відсутність підтвердження зазначених відомостей, то такою датою є останній день строку, встановленого частиною чотирнадцятою статті 19 Закону про реєстрацію.

Мешко О.С.

Немає коментарів:

Дописати коментар