вівторок, 1 квітня 2014 р.

Виконання судових рішень, боржником за якими виступає Державний бюджет України

Статтею 124 Конституції України передбачено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.
Виконання рішення суду здійснюється відповідними відділами державної виконавчої служби у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», та розпочинається з відкриття виконавчого провадження постановою державного виконавця.
Необхідно відзначити, що державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження з виконання виконавчого документа, який видається на виконання рішення суду, за наявності підстав, перелік яких визначений статтею 26 вищевказаного Закону. Однією з таких підстав є невідповідність виконавчого документа статті 19 Закону, якою визначені обов’язкові вимоги до виконавчих документів, що підлягають виконанню державною виконавчою службою. Це, зокрема, найменування або ім’я стягувача і боржника, їх місцезнаходження або місце проживання та ін.

В багатьох випадках боржником у виконавчому документі зазначено «Державний бюджет України». Таке визначення боржника суперечить положенням статті 11 вказаного Закону, згідно з якими боржником може бути фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Крім того, вищевказане визначення боржника у виконавчому документі не відповідає положенням статті 19 Закону, оскільки в даному випадку не може бути вказане місцезнаходження боржника.
Таким чином, характерною особливістю виконання рішень судів, за якими боржниками є Державний бюджет України, є визначення боржником по даним рішенням суду відповідного органу державної влади, який згідно положень Бюджетного кодексу України є розпорядником тих бюджетних коштів, стягнення яких передбачено судовим рішенням.
Державний виконавець протягом трьох днів з моменту отримання заяви про примусове виконання рішення суду про стягнення коштів з Державного бюджету України та оригіналу виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та надає боржнику строк для добровільного виконання рішення суду, який не може перевищувати семи днів. У разі невиконання рішення суду в зазначений строк, державний виконавець здійснює заходи примусового виконання рішення суду, зокрема, звернення стягнення на грошові кошти боржника.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 609 затверджено Порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ. Даний Порядок визначає механізм виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, шляхом безспірного списання, у тому числі з реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, що прийняті судовими та іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення.
Після надходження списаних в примусовому порядку коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби державний виконавець здійснює заходи для виплати цих коштів стягувачу в порядку, передбаченому статтею 441 Закону України «Про виконавче провадження». Виплата стягувачеві стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 52 Закону), не допускається.
В більшості випадків боржником у виконавчому документі, виданому на виконання рішення про стягнення коштів з державного бюджету, виступає Державне казначейство України. Серед таких судових рішень переважна більшість – рішення щодо стягнення матеріальної або моральної шкоди, заподіяної громадянам та юридичним особами незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
Важливо відмітити, що згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» Державне казначейство України є головним розпорядником бюджетних коштів за програмою 3504030 «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стянутого в дохід держави». Видатки за рішеннями суду, боржником за якими є Державне казначейство України, на інші цілі, ніж визначені вказаною програмою, в держбюджеті на 2009 рік не передбачені.

Органи державної влади, у відповідності до положень статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Саме від бюджетних призначень на відповідний рік цілком і повністю залежить виконання рішень судів, за якими боржником виступає Державний бюджет України. 

Козак В.В.
Відділ ДВС Великоберезнянського районного
управління юстиції

Немає коментарів:

Дописати коментар