вівторок, 8 грудня 2015 р.

Порядок автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

28 квітня 2015 року було прийнято Наказ № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
Цей Тимчасовий порядок визначає механізм функціонування системи автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень , а також порядок здійснення контролю за дотриманням строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) державними виконавцями.

Витрати, пов’язані з підтримкою, супроводженням та технічним обслуговуванням Реєстру, покриваються за рахунок витрат на організацію та проведення виконавчих дій. Реєстр забезпечує можливість здійснення контролю Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, керівниками органів державної виконавчої служби та державними виконавцями за строками вчинення виконавчих дій.
Автоматичний розподіл документів здійснюється за такими категоріями виконавчих документів:
·         видані за рішеннями про звернення стягнення на кошти та майно;
·         видані за рішеннями про стягнення періодичних платежів;
·         видані за рішеннями про зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, а також за рішеннями про поновлення на роботі;
·         видані за рішеннями про вселення та/або виселення;
·         видані за рішеннями про відібрання або повернення дитини;
·         видані за рішеннями про заборону вчиняти певні дії;
·    видані за рішеннями про конфіскацію майна за вироком суду або конфіскацію предмета вчинення адміністративного правопорушення, оплатне вилучення;
· видані за рішеннями про стягнення штрафів, винесених у справах про адміністративні правопорушення, а також за рішеннями інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу;
·         видані за рішеннями про конфіскацію майна, вилученого митними органами;
·         рішення Європейського суду з прав людини.
Виконавчі документи, які надходять до органу державної виконавчої служби, опрацьовуються відповідальною особою, яка визначена начальником відділу, і реєструються в Реєстрі в день їх надходження.
Виконавчі документи розподіляються між державними виконавцями органу державної виконавчої служби у довільному порядку з дотриманням черговості з розрахунку один виконавчий документ на одного державного виконавця з урахуванням встановленого коефіцієнта. Реєстр забезпечує розподіл рівної кількості виконавчих документів на кожного виконавця.
При здійсненні автоматичного розподілу враховується кількість виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця.
У разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.
У разі якщо до відділу надійшов виконавчий документ, виданий за рішенням суду, ухваленим за результатами розгляду справи, в якій судом постановлено ухвалу про забезпечення позову, такий виконавчий документ розподіляється на державного виконавця, у якого перебувала на виконанні відповідна ухвала про забезпечення позову.
Начальник відділу кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до Реєстру. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.
За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів начальник відділу вносить відповідні дані до Реєстру, і автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після фактичного виходу державного виконавця на роботу.
У разі незапланованої відсутності державного виконавця начальник відділу вносить до Реєстру інформацію про необхідність передачі виконавчого провадження, за яким слід невідкладно провести виконавчі дії, іншому державному виконавцю.
У день виходу на роботу державного виконавця йому повертається виконавче провадження, яке передавалося іншому державному виконавцю.
У разі внесення до Реєстру інформації про звільнення державного виконавця Реєстр розподіляє незавершені виконавчі провадження, які перебували на виконанні у такого державного виконавця, на інших державних виконавців.
Знеструмлення електромереж та інші умови, що впливають на безперебійність і функціонування Реєстру, фіксуються актами начальника відділу із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин.
Начальник відділу зобов’язаний скласти акт та довести його до відома директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (начальника управління державної виконавчої служби) не пізніше наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин.
Державний виконавець після отримання виконавчого документа у строки, встановлені законом, приймає рішення про відкриття виконавчого провадження чи відмову у відкритті виконавчого провадження.
Державним виконавцем до Реєстру обов’язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій та винесення всіх процесуальних рішень.
До Реєстру в обов’язковому порядку вносяться також усі документи, отримані на запит державного виконавця.
Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Реєстру одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, або одночасно з виготовленням документа, яким оформлюється проведення виконавчої дії.
Кожному документу присвоюється індивідуальний код та щодо нього зберігаються всі дані щодо його створення, редагування та доступу до документа (із позначенням точних дат, часу, змісту дії та автора таких дій у Реєстрі).
Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони беруть участь.
Указаний доступ до інформації Реєстру здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі Інтернет через веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру.
З метою забезпечення доступу до інформації Реєстру сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз'яснюється право доступу до виконавчого провадження, указуються адреса відповідного веб-сайту в мережі Інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

Віталія Блюда
Відділ ДВС
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар