пʼятницю, 11 грудня 2015 р.

Учасники виконавчого провадження

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання.
Всіх учасників виконавчого провадження (ст. 7 Закону України "Про виконавче провадження") за їх процесуальним положенням можна розділити на три групи:
·         органи примусового виконання;
·         особи, які беруть участь у виконавчому провадженні;
·         особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій.

Органи примусового виконання виділяються серед учасників виконавчого провадження особливим становищем, обумовленим їх місцем у системі органів державної виконавчої влади. У відповідності зі ст. 2 зазначеного Закону безпосереднє виконання рішень покладається на державних виконавців районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів Державної виконавчої служби.
Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. До цієї групи учасників виконавчого провадження відносяться учасники, які мають юридичну зацікавленість (сторони виконавчого провадження - стягувач, боржник, співучасники, правонаступники; представники сторін; прокурор; органи опіки і піклування).
Юридична зацікавленість зазначених осіб може бути як особистою, так і пов'язаною з виконанням ними своїх функціональних обов'язків.
Сторони. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник (ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження"). Стягувачем є фізична чи юридична особа, на користь чи в інтересах якої виданий виконавчий документ. Боржником є фізична чи юридична особа, визначена виконавчим документом і яка зобов'язана за рішенням виконати певні дії (передати майно, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) чи утриматися від їх виконання.
Співучасть. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів чи боржників. Кожний з них стосовно іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно чи може доручити участь у виконавчому провадженні одному зі співучасників.
Правонаступництво. У випадку вибуття однієї зі сторін державний виконавець зобов'язаний своєю постановою здійснити заміну цієї сторони її правонаступником, визначеним відповідно до закону. Для правонаступника всі дії, виконані до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові в тій мірі, у якій вони були б обов'язкові для сторони, яку замінив правонаступник.
Сторони у виконавчому провадженні наділені широким колом процесуальних прав. Обидві сторони мають право укласти мирову угоду, заперечувати на належність майна і його оцінку.
Представники сторін у виконавчому провадженні. Сторони можуть реалізовувати свої права й обов'язки у виконавчому провадженні самостійно чи через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадків, коли боржник зобов'язаний відповідно до рішення виконати певні дії особисто.
Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками або органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону (ст. 9 Закону України "Про виконавче провадження").
Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку, коли він діє в інтересах громадянина або держави, якщо він представляв їх інтереси в суді, який ухвалив рішення.
Органи опіки і піклування беруть участь у виконавчому провадженні також у двох формах: 1) можуть порушити його, якщо виконується рішення, які винесені за їх заявою; 2) можуть залучатися державним виконавцем для виконання рішень про відібрання дитини (ст. 77 Закону України "Про виконавче провадження").
Особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій. До цієї групи учасників виконавчого процесу відносяться: експерти, фахівці, перекладачі, поняті, працівники органів внутрішніх справ, зберігачі майна й ін. Ці особи не володіють ні особистою, ні функціональною юридичною зацікавленістю і залучаються або допускаються державним виконавцем для надання сприяння йому в здійсненні виконавчих дій .
Отже, у Законі України „Про виконавче провадження” чітко визначені органи примусового виконання, суб'єкти, їх процесуальні права і обов'язки, підстави виконання, виконавчі документи, процесуальні строки пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання тощо.

Боринська Жанна
ст. державний виконавець
відділу ДВС В.Березнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар