четвер, 29 жовтня 2015 р.

Особливості правового статусу місцевих осередків всеукраїнських громадських об’єднань

Особливості правового статусу місцевих осередків Всеукраїнських громадських об’єднань визначені Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» (далі - Закон).
До набрання чинності Законом України «Про громадські об’єднання», тобто до 01.01.2013, всеукраїнські (міжнародні) громадські організації мали право створювати місцеві осередки без права юридичної особи, а також з правом юридичної особи (до березня 2011 року).
Починаючи з 01.01.2013 Закон України «Про громадські об’єднання» передбачив можливість створення лише відокремлених підрозділів громадського об’єднання. Відповідно до статті 13 Закону відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особа, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».

Так, пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України «Про громадські об’єднання» в дію (01.01.2013), за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення Закону в дію.
Статути (положення) таких місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи станом на 01.01.2013, мають бути приведені у відповідність із вимогами  Закону у строк до 31.12.2018. Статут (положення) громадського об’єднання повинен обов’язково містити положення, передбачені статтею 11 Закону. 
Відтак, статут (положення) місцевого осередку всеукраїнської громадської організації  повинен містити такі відомості:
1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
Зверніть увагу! Утворення та діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються.
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9) порядок внесення змін до статуту;
10) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
Зверніть увагу, що відповідно до вимог діючого Закону наявність у громадської організації контрольно-ревізійних органів не є обов’язковою. Членство у громадському об’єднанні є виключно індивідуальним – таке поняття як «колективний член» Законом не передбачено.
Наголошуємо, що до 31.12.2018 рішення вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації про збереження за місцевим осередком статусу юридичної особи не є обов’язковим документом при вчиненні реєстраційних дій щодо такого місцевого осередку (лист  Укрдержреєстру від 30.01.2015 № 78/10-28-15).
Рішення про зміну до складу керівних органів, статутів (положень) та місцезнаходження місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, а також рішення про припинення діяльності місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій приймаються в порядку, визначеному статтями 14, 26, 29 Закону України «Про громадські об’єднання».
У разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.
Це означає, що фактично загальні збори (конференція, з’їзд) членів всеукраїнської громадської організації мають ухвалити рішення про ліквідацію юридичної особи – осередку цієї організації. Відповідне рішення має бути надіслане до відповідного територіального управління юстиції за місцезнаходженням реєстраційної справи місцевого осередку.
Крім того, починаючи з 18.02.2015 Порядком ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212, передбачено можливість електронного взаємообміну інформацією щодо місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій з правом юридичної особи між Реєстром громадських об’єднань та ЄДР.
У разі відсутності технічної можливості обміну відомостями між Реєстром громадських об’єднань та ЄДР відповідно до пункту 18 Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рекомендуємо застосовувати Порядок передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», затвердженого наказом Міністерства юстиції України 01.07.2013 № 1302/5, щодо всіх реєстраційних дій, вчинених стосовно місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій з правом юридичної особи.

Н. Юрченко
завідувач сектору державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
легалізації обєднань громадян
Великоберезнянського районного  управління юстиції

Немає коментарів:

Дописати коментар