четвер, 29 жовтня 2015 р.

Про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
У зв’язку з цим Міністерство юстиції України наказом від 31.03.2015 №466/5 затвердило Порядок отримання відомостей з ЄДР органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами служби безпеки України (далі - Порядок).

Згідно з цим Порядком відомості з ЄДР отримують :
-              органи державної влади ;
-              органи місцевого самоврядування ;
-              органи внутрішніх справ ;
-              органи прокуратури ;
-              органи служби безпеки України.
Відомості з ЄДР визначеними вище органами отримуються в електрон-
ній формі через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР у вигляді :
-              виписки ;
-              витягу ;
-              довідки.
Виписки, витяги та довідки засвідчуються підписом користувача,скріп-
леним його печаткою (за наявності), та залишаються у відповідній справі, у зв'язку з якою здійснено пошук інформації.
Доступ зазначених вище органів до ЄДР надається на підставі договору, укладеного між таким органом та технічним адміністратором ЄДР, шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора ЄДР.
Інформація щодо порядку підключення до ЄДР вказаних органів розміщена на офіційному веб-сайті технічного адміністратора ЄДР – державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" за посиланням http://irc.gov.ua/ua/edr_user_do.
З 01.10.2015 інформація з ЄДР державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не надається безоплатно органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам внутрішніх справ, органам прокуратури, органам служби безпеки України у вигляді виписок, витягів та довідок.

Державний реєстратор
О.Мешко

Немає коментарів:

Дописати коментар