вівторок, 21 квітня 2015 р.

Надання відомостей з ЄДР через сайт Мінюсту

Впровадження електронних сервісів у частині реєстрації бізнесу відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)"
На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 349/26794 з  8 квітня 2015 року розпочали функціонування електронні сервіси Міністерства юстиції України у сфері реєстрації бізнесу.
Надана можливість юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, а також третім особам на отримання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

Для цього достатньо будь-якій особі із сайту Міністерства юстиції зайти на відповідний портал, зробити запит на формування необхідної інформації, оплатити цю послугу за допомогою платіжної картки, після чого потрібний документ формується у режимі реального часу з присвоєнням унікального номеру, і його можна роздрукувати. Ці документи без печаток і без підписів відповідних державних реєстраторів мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Вартість такої послуги значно нижча за паперові аналоги і складає 45,68 грн.
Впровадження он-лайн сервісів зекономить як робочий час державного реєстратора, який він витрачав на формування паперового документу до півгодини, так і особистий час суб’єкта господарювання, у якого з’являється можливість отримати необхідний йому для провадження господарської діяльності документ за лічені хвилини.
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", наказом Міністерства юстиції України 31.03.2015 № 466/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 349/26794, затверджено "Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Порядок), зокрема надання виписки, витягу та довідки в електронній формі.
Надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі запиту, в якому вказуються критерії пошуку для їх формування.
4. У запиті про надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі з Єдиного державного реєстру на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування, визначених пунктами 4-7 розділу ІІ Порядку.
4. У запиті про надання виписки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про відокремлений підрозділ юридичної особи:
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи;
3) про фізичну особу - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
5. У запиті про надання витягу зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичну особу:
повне найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім'я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця; повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про фізичну особу - підприємця:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
6. У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначається один з таких критеріїв пошуку:
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.
7. У запиті про надання довідки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру  додається інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
Отримувач : УК у  В.Березн.р/В.Березнян. р-н/22012700
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37321477 Банк отримувача:
ГУДКСУ у Закарпатській області
МФО: 812016
Номер рахунку: 31314300733037
 Код класифікації доходів: 22012700
18,27 грн. Адміністративний збір за видачу виписки з ЄДР, відомча ознака 33

Отримувач : УК у  В.Березн.р/В.Березнян. р-н/22012700
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37321477 Банк отримувача:
ГУДКСУ у Закарпатській області
МФО: 812016
Номер рахунку: 31314300733037
 Код класифікації доходів: 22012700
45,68 грн. Адміністративний збір за видачу витягу з ЄДР, відомча ознака 33

Отримувач : УК у  В.Березн.р/В.Березнян. р-н/22012700
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37321477 Банк отримувача:
ГУДКСУ у Закарпатській області
МФО: 812016
Номер рахунку: 31314300733037
 Код класифікації доходів: 22012700
45,68 грн. Адміністративний збір за видачу довідки з ЄДР, відомча ознака 33
Виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.
У виписці, витязі та довідці містяться відомості, визначені пунктами 13-16 розділу ІІ  Порядку.

Мешко О.С.
Державний реєстратор
РС В.Березнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар