середа, 25 березня 2015 р.

До уваги громадських формувань з охорони порядку і державного кордону, а також органів самоорганізації населення

Статтею 1 Закону України «Про громадські об’єднання» встановлено, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Статтею 2 Закону України «Про органи самоорганізації населення» визначено, що органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частини, для вирішення завдань, передбачених вказаним Законом.
Частиною другою статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення» встановлено, що реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради.
У статті 1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (далі-Закон) зазначено, що громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського прядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохороннім органам, Державній прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі-громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).
Відповідно до статті 4 Закону громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.
Частиною другою статті 6 Закону встановлено, що реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюється відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої буде знаходитися керівний орган такого формування.
Тому питання реєстрації (легалізації) громадських формувань з охорони порядку і державного кордону, а також органів самоорганізації населення не відносяться до повноважень Державної реєстраційної служби України та реєстраційних служб.

Н. Юрченко
провідний спеціаліст реєстраційної служби
Великоберезнянського РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар