пʼятницю, 15 січня 2016 р.

Строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та розміри плати у сфері державної реєстрації

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань » від 26 листопада 2015 року № 835-VIII, зокрема ст.26 передбачено, що розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:
1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;
2) щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
3) щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

4) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
5) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації;
6) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
7) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
8) щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
9) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації - не пізніше 20 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.
2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
3. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Крім цього, ст.36 затверджено наступні розміри адміністративного збору
1.За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
- за державну реєстрацію політичної партії у строк, визначений статтею 26 Закону
140 мінімальних заробітних плат – 192920 грн.
- за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації у строк, визначений статтею 26 Закону
0,28 мінімальної заробітної плати –
390 грн.
- за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки у строк, визначений статтею 26 Закону
0,14 мінімальної заробітної плати –
190 грн.
- за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої у строк, визначений статтею 26 Закону
0,07 мінімальної заробітної плати –
100 грн.
- за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців у строк, визначений статтею 26 Закону
0,06 мінімальної заробітної плати –
80 грн.
- за державну реєстрацію символіки громадського об'єд-нання  інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у строк, визначений статтею 26 Закону
0,03 мінімальної заробітної плати –
40 грн.
- за державну реєстрацію змін до відомостей про юридич-ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, протягом 24 годин після надходжен-ня документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
0,3 мінімальної заробітної плати –
410 грн.
- за державну реєстрацію змін до відомостей про юридич-ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, протягом двох годин після надход-ження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
у п'ятикратному розмірі адмініст-ративного збору за відповідну реєстрацію 2050 грн.
- за державну реєстрацію змін до відомостей про юридич-ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, протягом шести годин після надхо-дження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
у подвійному розмірі адміністра-тивного збору за відповідну реєстрацію 820 грн.
- за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
0,1 мінімальної заробітної плати –
140 грн.
- за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
у п'ятикратному розмірі адмініст-ративного збору за відповідну реєстрацію 700 грн.
- за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
у подвійному розмірі адміністра-тивного збору за відповідну реєстрацію 280 грн.
- за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі
70 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію
- за державну реєстрацію структурних утворень політич-ної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється
адміністративний збір не справля-ється
- за державну реєстрацію змін до відомостей про профе-сійні спілки, їх організації або об’єднання
адміністративний збір не справля-ється
- за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
30 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію
2.За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:
- за надання виписки для проставлення апостилю в паперовій формі

0,05 мінімальної заробітної плати – 70 грн.
- за надання  витягу в паперовій формі;

0,05 мінімальної заробітної плати – 70 грн.
- за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі
0,07 мінімальної заробітної плати –
- за надання витягу в електронній формі

75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі60 грн.
- за надання  документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі
75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі80  грн.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.
Мешко Оксана
Державний реєстратор 

Немає коментарів:

Дописати коментар