понеділок, 11 січня 2016 р.

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя

У разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна.
На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за згодою другого з подружжя, що є живим, у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка померлого у спільній власності. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.
Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя є необхідною для виділу конкретної частки у майні одного з подружжя, що може здійснюватися в разі смерті одного з подружжя. Видача свідоцтва може здійснюватися тільки тому з подружжя, хто є живим.
У разі смерті одного з подружжя і виявлення спільного майна, видача такого свідоцтва с обов'язком нотаріуса. Так, згідно з під п. 4.21 п. 4 гл. 10 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України при оформленні спадщини як за законом, так і за заповітом нотаріус у випадках, коли із правовстановлюючого документа вбачається, що майно може бути спільною сумісною власністю подружжя, повинен з'ясувати, чи є у спадкодавця той з подружжя, який його пережив і який має право на 1/2 частку в спільному майні подружжя. За наявності другого з подружжя нотаріус видає йому свідоцтво про право власності.
Важливо, що в окремих випадках майно, набуте в період шлюбу, не є спільною сумісною власністю. Зокрема, відповідно до п. З ч. 1 ст. 57 Сімейного кодексу України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто. З огляду на це, якщо іншому з подружжя, хто є живим, відомо про факт набуття померлим майна за особисті приватні кошти, тобто в особисту приватну власність, він може подати нотаріусу відповідну зайву, повідомивши про цей факт і заявивши, що не претендує на отримання свідоцтва про право власності в порядку ст. 71 Закону України "Про нотаріат". У такому випадку видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя не здійснюється.
Відповідно до положень підпунктів 3.2 та 3.3 п. З гл. 11 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, якщо до складу майна, на частку якого видається свідоцтво, входить майно, що піддягає реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують право власності подружжя на таке майно. Згідно з вимогами під п. 3.4 п. З гл. И розд. II цього ж Порядку нотаріус зобов'язаний здійснити дослідження правовстановлюючого документа на спільне майно. Зокрема, важливим є питання перевірки факту набуття відповідного майна в період перебування осіб у зареєстрованому шлюбі.
Для вчинення цієї нотаріальної дії нотаріус також вимагає подання йому свідоцтва про смерть одного з подружжя (під п. 3.5 п. З гл. 11 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).
Окремо слід зазначити, що вклад до статутного фонду господарського товариства не є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Виходячи зі змісту частин 2,3 ст. 61 Сімейного кодексу України, якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя, в інтересах сім'ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів. У разі використання одним із подружжя спільних коштів усупереч ст. 65 Сімейного кодексу України інший із подружжя має право на компенсацію вартості його частки. Відповідно до положень статей 57,61 Сімейного кодексу України, ст. 52 Цивільного кодексу України майно приватного підприємства чи фізичної особи - підприємця не є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. Інший із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності.
Крім того, питання набуття майна в спільну сумісну власність може бути вирішено і в шлюбному договорі (ст. 92 Сімейного кодексу України), що обов'язково має враховуватися нотаріусом. Так, якщо за шлюбним договором певне майно визнано особистою приватною власністю одного з подружжя, на частину такого майна свідоцтво про право власності видаватися не може. Так само за шлюбним договором режим спільної сумісної власності може бути поширений на майно, набуте одним з подружжя до шлюбу (ст. 97 Сімейного кодексу України).
Відповідно до ч. 1 ст. 71 Закону України "Про нотаріат" свідоцтво може бути видане на половину спільного майна. Нотаріус не може самостійно зменшити частку в спільному майні подружжя, що входить до компетенції виключно судових органів.
Згідно з ч. З ст. 71 Закону України "Про нотаріат" свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Таким чином, закон вимагає вчинення такої нотаріальної дії в конкретному місці, порушення чого призведе до недійсності нотаріальної дії.
 Державний нотаріус
Т.М.Гончар

Немає коментарів:

Дописати коментар