пʼятниця, 28 серпня 2015 р.

Надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у зв’язку з проведенням спеціальної перевірки

Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VII (далі Закон) ухваленого 14.10.2014 р , інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Підстави для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, визначено саттями 56, 57 Закону. Зокрема, як слідує з частини 1 статті 57 спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, при цьому Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

В свою чергу, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171 затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, а також, згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку форми згоди на проведення спеціальної перевірки і запиту про перевірку відомостей щодо претендента на посаду.
Окрім того, відповідно до пункту 3 вказаної вище постанови, Міністерству юстиції продовжено здійснення повноважень щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та забезпечити надання інформації з нього згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, до початку ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу ХІІІ Закону, визнано таким, що втратив чинність Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 №3206-VІ, крім положень щодо фінансового контролю.
Окрім того, пунктом 3 розділу ХІІІ Закону визначено, що до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Таким чином, при підготовці запитів та інших необхідних документів на проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, слід чітко дотримуватись визначених чинним законодавством форм.

Василь Шукаль
Великоберезнянське РУЮ

Немає коментарів:

Дописати коментар