пʼятниця, 10 січня 2014 р.

Т.Шевченко: нетлінне слово Кобзаря


В історії кожного народу є імена, які становлять його славу, велич і національну гордість. Саме таким і є для України ім'я безсмертного Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка.


«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.»
В.Симоненко

Шевченко, Т. Г. «Я так люблю її, я так люблю...» : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М. Павлюка ; вступ. стаття М. Жулинський ; прим. М. Пвлюка. – К. : Либідь, 2004. – 704 с : ілюстр.
У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника.

Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. – К.; Ірпінь : Перун, 2007. – 824 с. – (Літературні класики України).
Поетична поличка «Перуна». Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2003 – Т. 1 : Поезія, 1837 - 1847 / ред. В. С. Бородін ; упорядкув. та ком. І. Д. Бажинова та ін. – 2003. – 783 с.
Видання, автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у 12 томах». Друкуються поетичні твори з 1837-1848р.р.Шевченко, Т. Три літа : поезії : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; уклад., передм. та прим. В. Є. Шубравського ; худ. оформ. В. І. Юрчишина. – К. : Веселка, 1987. – 191 с. : ілюстр.
Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотиви народної боротьби за волю. Твори супроводжуються репродукціями графіки, малярства та автографів Тараса Шевченка.


Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка : монографія / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с.
Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; авт. передм. Е. Соловей ; уклад. О. В. Меленчук. – К. : Україна, 2008. – 368 с.
До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова (1876-1939) - як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.Вічний як народ. Не вмирає душа наша, не вмирає воля…: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.
В книзі висвітлено сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогади сучасників Т.Г.Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К.: Альтернативи, 2005. – 704 с.: іл.
Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу [Текст] / О. Забужко. – 4-е вид. – К.:Факт, 2001. – 168 с.
У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності Постаті Шевченка в українській духовній культурі?


Шевченко Т. Кобзар. Повна збірка [Текст] /Т. Шевченко; вступ. ст. та приміт. Р. Полянського – Х.: Фоліо,2009. – 736с.
Дане видання «Кобзаря» — повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій. В книзі використано репродукції з офортів і малюнків Т. Шевченка 1843-1860рр. та ілюстрацію О. Сластіона до поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» 1886 р. видання.
Чанін С.В. Великий рід великої людини. Науково-популярний нарис. – К.: ТОВ «Елібре», 2008. – 160 с.
Автор використав документальні та мемуарні джерела, відстежив поворотні моменти в долі українського класика, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета. У 2-й частині представлено історичне дослідження про рідного брата Г.І.Шевченка — Омеляна, переведеному в херсонський маєток В.В.Енгельгардта близько 1820 року. Показані долі людей, які належать до роду Омеляна Івановича Шевченка.

Касіян, Василь Ілліч. Пророк : літ.-мистец. книга / [іл. В. І. Касіяна ; літ.-мистец. есе Я. П. Гояна ; ред., підготов. іл. О. Б. Гоян]. – К. : Веселка, 2006. – 430 с. : іл. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).
Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу — Шевченкіана видатного художника, академіка, першого із митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна. Щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.


Запрошуємо переглянути представлені книги та детальніше ознайомитися із творчістю Великого Кобзаря, завітавши у бібліотеку.

Немає коментарів:

Дописати коментар